Startsida| Nyheter| Tidningar| Metod| Friskvård| Ekonomi| Uppdrag| Länkar| Kontakt


Istället för onödiga piller och pulver

Sammhällsekonomisk metod i flera avseenden-

Stärker moralen och etiken människor emellan. Den man skrattat med på detta sätt vill du inte såra. Påklistrade leenden tär på kroppen. Äkta leenden läker både en själv och den man möter.

-den smarta och billiga metoden för den enskilde

Den bygger på människans medfödda metod att:

Påskynda motoriken, talet, och hörselns känslighet med hjälp av varierade tonlägen i skrattet.

Mimik, ögonkontakt,kroppsspråk och känslor. ( det Universella språket)

Stärka Jaget, självförtroende byggs upp.

Snabbare inlärning, friskar upp minnet.

Bli din egen terapeut och patient, bearbeta depressioner, sorg och fobier.

Utvinner kroppens eget immunförsvar. Du sover bättre. Effektivare sömn gör att kroppen kan återhämta sig fortare när det gäller skador, förkylningar och stress mm.

Läker slemhinnorna, tömmer lungorna därmed bättre syresättning i hela kroppen hud tänder naglar hår.

Används med fördel vid förkylning (HOSTA,HESHET HALSONT OCH SNUVA) om man vill påskynda tillfrisknandet.

Du får snabbare rörligheten tillbaka efter en skada, t.ex.benbrott mm.

Smärtstillande samtidigt får du bättre hållning och balans.

Miljövänligt ( inga tabletter försvinner ut i naturen efter de passerat kroppen .)

Avdragsgill friskvård

Från: siv.zaar@skatteverket.se den 4 april 2006 12:57:42
Ämne: Skrattgympa, som avdragsgill gymnastik?

Till: lena_thornander@hotmail.com

Hej!
Det är svårt att ge generella svar på om olika företeelser är skattefria motions- eller friskvårdsaktiviteter.
Så som du beskrev din verksamhet med skrattgympa har vi bedömt den som en skattefri förmån som arbetsgivaren får göra avdrag för.
Allmänt kan man säga att aktiviteten

ska vara gynnsam för kroppen (det räcker inte att själen blir road)
ska ha en viss varaktighet
ska tillhandahållas regelbundet

Detta är några allmänt hållna ramar som man kan hänga upp verksamheten på. I övrigt får man bedöma från fall till fall.
Med vänlig hälsning
Siv Zaar

Dalsjöfors kommundel
Filmdata AB Borås
Lanstinget Västra Götalands regionen Vänersborg
Sandhults kommundel
٭٭٭٭٭٭٭٭٭

Är de första som nyttjat skrattgympa som friskvård när det gäller personalens friskvårdspeng sen aktiviteten blivit godkänd av skatteverket.
Teamutbildning


Reflexioner avseende "skrattgruppens" utveckling.
Jag har arbetat med personlig utveckling i kurs UGL och teambuilding och då kommit i kontakt med många olika grupper.
Gruppens utveckling kan bäst beskrivas utifrån den amerikanska psykologen Will Schutz FIRO-teori ( Fundamental Interpersonal Relationship Orientation).
Will Schutz fann vid sin forskning att en grupp genomgår tre faser under sin utveckling mot enighet och effektivitet. Dessa faserna är Tillhöra - Rollsökning - och Samhörighet och gruppen måste genomgå faserna i nämnd ordning. Mellan faserna finns dellägen som benämns Gemyt respektive Idyll.
I mitt arbete har jag märkt att många grupper stannar i Tillhöra eller Gemytfasen för de är konflikträdda.
För grupper som når Idyll eller Samhörighet tar det ofta lång tid och de kan även falla tillbaks till Tillhörafasen.
I skrattgympagruppen hade vi inget gemensamt mål förutom att skratta tillsammans, varje deltagare formade själv sitt eget utvecklingsmål.
Vid avslutningsdagen gjorde jag reflexionen att det kändes mycket bra och samtliga deltagare bjöd på sig själva. Jag kom då att tänka på FIRO-teorin och att det kändes som om gruppen nått en Samhörighetsfas eller i alla fall Idyllfasen. Kontrollfasen passerades obemärkt, märkligt nog!
Jag tror att skrattet förenat oss under de tio träffarna vi haft och att skrattet bidragit positivt till detta.

Roland B. Mental tränare